Κλίση ρημάτων β συζυγίας α'τάξης

Κλίση ρημάτων β συζυγίας Β'τάξης